Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός MSc

Πιστοποιημένος Επιβλέπων Συνεργείων Μόνωσης
Ενεργειακός Επιθεωρητής

Απόλλων Τσιριγώτης

0
Συνεργάτες
0
Εμπειρία
0
Έργα

Τεχνικό Γραφείο

Το Τεχνικό Γραφείο Civilsa είναι ένα άρτια οργανωμένο τεχνικό γραφείο υπό την διεύθυνση του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, Απόλλωνα Τσιριγώτη. Απόφοιτος δύο πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου (University of Sheffield & Coventry University), ο Απόλλων Τσιριγώτης είναι καταρτισμένος δομοστατικός μηχανικός και πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής και Πραγματογνώμων υδροθερμικών προβλημάτων κτιριακής παθολογίας. Στο Τεχνικό Γραφείο Civilsa αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση μελετών, τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, κατασκευές, επισκευές, ανακαινίσεις και ενεργειακές επεμβάσεις υφιστάμενων κτιρίων.

Το γραφείο υποστηρίζεται και συνεργάζεται από πλήθος επιστημονικών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων (Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, Εκπροσώπους Βιομηχανιών Δομικών Υλικών).

Τα συνεργαζόμενα τεχνικά συνεργεία απαρτίζουν επαγγελματίες με την απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία στο αντικείμενό τους, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση με μεγάλη συνέπεια το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του εκάστοτε έργου.

 Το γραφείο έχει τη δυνατότητα ανάληψης παροχής υπηρεσιών και ολοκλήρωσης τεχνικών έργων σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα. Υπάρχουν συνεργαζόμενα γραφεία σε πολλές πόλεις και νομούς της Ελλάδος.

Υπηρεσίες Γραφείου

Άδειες

Μελέτες

Μελέτες Στατικής Επάρκειας

Κατασκευή - Επίβλεψη

Ανακαινίσεις

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Ενεργειακά (ΠΕΑ)