Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων Κ.Υ.Α.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ίδρυση και έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Προ της διαδικασίας έκδοσης της άδειας, προβαίνουμε σε μια σειρά απαραίτητων ελέγχων (προ της ενοικίασης ή αγοράς του επαγγελματικού χώρου) όπως αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

 • Τη πολεοδομική Νομιμότητα του χώρου καθώς απαιτείται βεβαίωση μη αυθαιρεσιών (επίσκεψη στη πολεοδομία)
 • Την επιτρεπόμενη χωροθέτηση – χρήσης γης και βεβαίωση για αυτό από την αρμόδια πολεοδομία
 • Μελέτη του κανονισμού της κτιρίου εφόσον υπάρχει ή έγκρισης των συνιδιοκτητών (απαιτείται βεβαίωση για τη γνωστοποίηση της άδειας)
 • Έρευνα της Υγειονομικής Διάταξης για την επάρκεια του προς μίσθωση χώρου, αν πληροί τις προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (οριστικοποίηση για συνέχεια της έκδοσης άδειας)
 • Συγκέντρωση Δικαιολογητικών και Ενημέρωση της επιχείρησης ως προς τα απαιτούμενα της Υ. Δ.
 • Δημιουργία Διαγράμματος Κάλυψης
 • Μελέτη Πυρασφάλειας, σχέδια & έκδοση του πιστοποιητικού
 • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων όπως προβλέπονται στην Υ. Δ.
 • Βεβαίωση κύριου χώρου
 • Δημιουργία Διαγράμματος ροής επιχείρησης
 • Σύνταξη αρχείων ελέγχου
 • Κατάθεση φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος, Υγειονομικό,      Πυροσβεστική, Πολεοδομία)
 • Γνωστοποίηση άδειας λειτουργίας

 

Μόλις βεβαιωθούμε από το δήμο ότι ο χώρος μας επιτρέπει τη δημιουργία της νέας χρήσης και επέλθει συμφωνία μεταξύ μας, θα σας δοθεί μια έκθεση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του χώρου και τις προδιαγραφές τήρησης και λειτουργίας του, με βάση των προδιαγραφών της Υ. Δ.