Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων 4495/17

Σύμφωνα με τον Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167Α) και εκτός των απαγορεύσεων του Άρθρου 89, είναι δυνατή η ένταξη των πολιτών στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου περί αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα τακτοποίησης & νομιμοποίησης των Πολεοδομικών Παραβάσεων των ακινήτων τους.

Απαγορεύεται και είναι απολύτως Άκυρη κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο (δομημένο και αδόμητο), που έχει πολεοδομικές παραβάσεις.

Το γραφείο μας έχοντας γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των διαδικασιών ένταξης ακινήτων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων. Οι ενέργειες τακτοποίησης είναι ταχύτατες και το τελικό αποτέλεσμα είναι εγγυημένα επιτυχημένο, εξασφαλίζοντας τη νόμιμη εκμετάλλευση των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους.

ν. 4495-17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

*Όνοματεπώνυμο

*E-mail

*Τηλέφωνο