Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Η διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων εφαρμόζεται στις ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 20 χρόνια, με την επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των κτιρίων σε ποσοστό 40%. Η διαδικασία υπολογισμών και έκδοσης του ΠΕΑ βασίζεται σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EC) τα οποία έχουν εφαρμογή στη χώρα μας από το 2010 μετά την ισχύ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.).

Η έκδοση των ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις αγοροπωλησίες και στις μισθώσεις ακινήτων κύριας χρήσης (όχι βοηθητικής). Το ΠΕΑ είναι απαραίτητο σε ακίνητα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» και σε περιπτώσεις ριζικών ανακαινισμένων κτιρίων. Μετά την ισχύ της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων (ΦΕΚ 167Α) το ΠΕΑ θα είναι απαραίτητο δικαιολογητικό σε όλες τις περιπτώσεις ακινήτων που θα εντάσσονται σε αυτήν.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία Επιθεώρησης ξεκινώντας με τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε περίπτωση που δεν δοθούν από τον ιδιοκτήτη), τις μετρήσεις επί του ακινήτου, τους υπολογισμούς στο ειδικό λογισμικό του ΤΕΕ Κ.Εν.Α.Κ., την υποβολή στη βάση του ΥΠΕΚΑ και την έκδοση του ΠΕΑ.

Το ΠΕΑ έχει ισχύ 10 χρόνων, εφόσον μέσα σε αυτό το διάστημα δεν μεταβληθεί η ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου (π.χ. τοποθέτηση θερμομόνωσης ή προσθήκη / αλλαγή κάποιας Η/Μ εγκατάστασης) και δεν υπάρχει αλλαγή χρήσης των χώρων του (π.χ. αλλαγή από κύριους σε βοηθητικούς χώρους ή επαγγελματικούς χώρους κλπ.).

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων πρέπει να εξασφαλίζουν τη πρόσβαση των Ενεργειακών Επιθεωρητών σε όλους τους προς επιθεώρηση χώρους (κτίριο ή τμήματος κτιρίου) και σε τυχόν κοινόχρηστους χώρους που εξυπηρετούν το διαμέρισμα (λεβητοστάσιο, δώμα, μηχανοστάσιο).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ:

α) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (θα προκύπτουν όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιαδήποτε μορφή κυριότητας και θα πρέπει να δηλωθούν αν και στο ΠΕΑ θα φαίνεται ο πρώτος από αυτούς)

β) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ΔΟΥ

γ) Αρχιτεκτονική κάτοψη (διαφορετικά σκαρίφημα από των επιθεωρητή)

δ) Τοπογραφικό (διαφορετικά σκαρίφημα από τον επιθεωρητή)

ε) Αριθμός οικοδομικής άδειας (για κτίρια με άδεια μετά τις 14/03/1983 είναι υποχρεωτικός ο αριθμός)

στ) Στοιχεία κτηματολογίου του ακινήτου (αριθμός ΚΑΕΚ)

η) Φύλλο συντήρησης λέβητα ή δελτίο ελέγχου καυστήρα – Συστήματα Κλιματισμού (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

θ) Δηλώσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

ι) Μελέτη θερμομόνωσης από Πολεοδομία εφόσον η άδεια είναι μετά τις 1/1/1980 (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ/ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

κ) Μελέτη (σχέδια) Η/Μ εγκαταστάσεων (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ/ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

λ) Πιστοποιητικό εγκατάστασης λέβητα, κλιματισμού ή κεντρικής θέρμανσης (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

μ) Σχέδια κλιματισμού και φωτισμού (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

ν) Τιμολόγια (αγοράς πετρελαίου, ΔΕΗ, Αερίου) ενεργειακής κατανάλωσης (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

ξ) Τιμολόγια και δελτία αποστολής τοποθέτησης θερμομόνωσης (υλικά) (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

ο) Ενημέρωση αν υπάρχει κάποια συσκευή ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (αντλίες λυμάτων, πιεστικά συγκροτήματα ύδρευσης, πιεστικά άρδευσης) (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

π) Βιβλιαράκια (manuals) του λέβητα ή των κλιματιστικών (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΑΠΟ 1€ / Τ.Μ.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 50€

KENAK 2017, ΦΕΚ 2367, 178581-17