Στατικές Μελέτες

Η Ασφαλής Τεχνοοικονομική κατασκευή του Φέροντος Οργανισμού (σκελετού του κτιρίου) κάθε κτιριακού έργου, συνιστά στην εκπόνηση Αντισεισμικής Στατικής Μελέτης τηρώντας αυστηρά τους Ευρωπαϊκούς (EUROCODES) και Εθνικούς Κανονισμούς (ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΚΤΣ).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών, τη σύνταξη σχεδίων, πινάκων, δαπάνης και τη διαστασιολόγηση του Φέρων Οργανισμού κάθε τεχνικού έργου. Στη διάθεση μας υπάρχουν τα απαραίτητα λογισμικά υπολογιστικά (στατικά) προγράμματα, τα οποία ακολουθούνται για την διεκπεραίωση κάθε στατικής μελέτης που κρίνεται απαραίτητη για την έγκριση της Οικοδομικής Άδειας από την πολεοδομία και την ασφαλή χρήση και αντοχή του κτιριακού έργου μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του.