Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και έκδοση Αδειών Λειτουργίας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Αποθήκες, Μεταποιητικές & Συνεργεία Αυτοκινήτων. Προ της διαδικασίας έκδοσης της άδειας, προβαίνουμε σε μια σειρά απαραίτητων ελέγχων (προ της ενοικίασης ή αγοράς του επαγγελματικού χώρου) όπως αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω: 

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

 • Τη πολεοδομική νομιμότητα του χώρου καθώς απαιτείται βεβαίωση μη
 • αυθαιρεσιών (επίσκεψη στη πολεοδομία)
 • Την επιτρεπόμενη χωροθέτηση – χρήσης γης και βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομία
 • Μελέτη του κανονισμού της κτιρίου εφόσον υπάρχει ή έγκρισης των συνιδιοκτητών (απαιτείται για την άδεια εγκατάστασης)
 • Έρευνα της Υγειονομικής Διάταξης για την επάρκεια του προς μίσθωση χώρου, αν πληροί τις προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (οριστικοποίηση για συνέχεια της έκδοσης άδειας)
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών και ενημέρωση της επιχείρησης ως προς τα απαιτούμενα της Υ. Δ.
 • Δημιουργία Διαγράμματος Κάλυψης Μελέτη Πυρασφάλειας, σχέδια έκδοση του πιστοποιητικού όπου απαιτείται)
 • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων όπως προβλέπονται στην Υ. Δ. Βεβαίωση κύριου χώρου
 • Δημιουργία διαγράμματος ροής επιχείρησης
 • Σύνταξη αρχείων ελέγχου
 • Κατάθεση φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος, Υγειονομικό,
 • Πυροσβεστική, Πολεοδομία)
 • Γνωστοποίηση άδειας λειτουργίας