Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη πλήρη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’, ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ του Ν. 4495/17. Η εκπόνηση των Αδειών Δόμησης συνοδεύονται από τις απαραίτητες μελέτες με τα τεχνικά σχέδια τους, όπως ακριβώς προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις και του κανονισμούς.

Η έκδοση της Οικοδομικής Άδειας είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής, προσθήκης σε υφιστάμενη κατασκευή, κατεδαφίσεις κ.λπ. 

Ε.Ε.Δ.Μ.Κ. (Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, την εκπόνηση φάκελου υγείας και ασφάλειας και την επίβλεψη του έργου. Η Ε.Ε.Δ.Μ.Κ. αποτελεί μια διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών μικρότερης εμβέλειας (ανακαινίσεις, θερμομονώσεις, τοπικές επισκευές, χρήση ικριωμάτων κ.λπ.) με ένα προϋπολογισμό έως 25.000 €.

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Βεβαίωσης του Άρθρου 30 του Ν. 4495/17 για οικοδομικές εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.