Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλων ταυτότητας, συλλέγοντας όλα τα στοιχεία του ακινήτου, την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας (κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας) και την ενημέρωση της ύστερα από οποιαδήποτε μεταβολή του ακινήτου (περιπτώσεις έκδοσης Ο. Α. ή Ε.Ε.Δ.Μ.Κ.).

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων είναι να καταγράφει και να αποτυπώνει τη πραγματική κατάσταση τους, αρχειοθετώντας τις οικοδομικές άδειες, τις μελέτες με τα σχέδια τους, τα νομικά έγγραφα του ακινήτου και να παρακολουθεί/καταγράφει οποιαδήποτε μεταβολή υφίσταται κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Η υποβολή της ταυτότητας είναι υποχρεωτική κατά τη μεταβίβαση ενός κτιρίου η μιας αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας καθώς και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μιας οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.