Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις

Στις παροχές υπηρεσιών και τεχνικών εργασιών των ανακαινίσεων περιλαμβάνονται κτίρια οικοδομών, βιομηχανικά μεταλλικά κτίρια, διαμερίσματα, μονοκατοικίες επαγγελματικοί χώροι.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκλήρωση ανακαινίσεων υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα την πολεοδομική νομιμότητα και την ασφάλεια των έργων, αναβαθμίζοντας ενεργειακά τα ακίνητα και τηρώντας τις προβλεπόμενες ΕΤΕΠ και τους κατασκευαστικούς κανονισμούς. Σε κάθε τεχνική εργασία των έργων μας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση της τεχνογνωσίας μας στους πελάτες μας.

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Μια ανακαίνιση συνδυάζει μια σειρά παροχών και εργασιών συμπεριλαμβάνοντας την αρχική αυτοψία και αποτύπωση των προς ανακαίνιση χώρων, την ετοιμασία έκδοσης της απαραίτητης Πολεοδομικής Αδείας όταν απαιτείται (ανάλογα με το είδος των εργασιών: Οικοδομική Άδεια, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ή βεβαίωση του Άρθρου 30 του Ν. 4495/17, εργασίες χωρίς έκδοση άδειας, ενημέρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου), την οργάνωση, την ποιότητα και την ασφάλεια των συνεργείων, το χρονοδιάγραμμα του έργου, την επιλογή των κατάλληλων (πιστοποιημένων) υλικών (CE), την εφαρμογή τους και την επίβλεψη του έργου.

Οι τελικές μας προτάσεις προκύπτουν από το συνδυασμό των αναγκών και ιδεών σας, την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου σας σε όλα τα επίπεδα και τον προϋπολογισμό του έργου.

Εγγυημένα το τελικό αποτέλεσμα των τεχνικών επεμβάσεων συνδυάζει την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των χώρων του έργου, προσφέροντας εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης και υγείας των κατοίκων.