Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την Αρχιτεκτονική μελέτη τεχνικών έργων
περιλαμβάνοντας όλες εκείνες τις  Σχεδιαστικές Δραστηριότητες  του αστικού σχεδιασμού, του περιβάλλοντος τοπίου και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των εσωτερικών διαρρυθμίσεων κτιριακών χώρων (επίπλων, διακόσμησης ξηράς δόμησης κ.λπ.). Η σύνταξη των Αρχιτεκτονικών μελετών γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς, τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς δόμησης (ΝΟΚ Ν. 4067/12).  

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Ο συνδυασμός προγραμματισμού, σχεδιασμού και κατασκευής φόρμας του χώρου
και του περιβάλλοντος ενός τεχνικού έργου, προσδίδουν ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές
προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία, τη τεχνική, τη κοινωνική και τη
αισθητική της κατασκευής. Η δημιουργική διαχείριση έχει σκοπό τη χρήση πράσινων
δομικών υλικών λαμβάνοντας υπόψη το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κατασκευών.