Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες

Η Ασφαλής Τεχνοοικονομική κατασκευή του Φέροντος Οργανισμού (σκελετού του κτιρίου) κάθε κτιριακού έργου, συνιστά στην εκπόνηση Αντισεισμικής Στατικής Μελέτης τηρώντας αυστηρά τους Ευρωπαϊκούς (EUROCODES) και Εθνικούς Κανονισμούς (ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΚΤΣ).  

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Ο συνδυασμός προγραμματισμού, σχεδιασμού και κατασκευής φόρμας του χώρου και του περιβάλλοντος ενός τεχνικού έργου, προσδίδουν ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία, τη τεχνική, τη κοινωνική και τη αισθητική της κατασκευής. Η δημιουργική διαχείριση έχει σκοπό τη χρήση πράσινων δομικών υλικών λαμβάνοντας υπόψη το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κατασκευών.