Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας, η οποία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση των κτιρίου: στη  μελέτη παθητικής  και στη  μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.  

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των µέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί µε την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή µετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια. Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση και αντιμετώπιση µιας πυρκαγιάς πριν την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή της. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την έκδοση Οικοδομικής Άδειας απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας, ενώ όπου απαιτούνται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, τότε συντάσσεται και Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.