ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες προ-ασφαλιστικών ελέγχων ακίνητης περιουσίας (για λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιρειών & Γραφείων) πιστοποιώντας την αξία της, την ποιοτική κατασκευαστική κατάστασή της και την ανταπόκρισή της στην εμφάνιση των επερχόμενων κινδύνων (ζημιών) ασφάλισης.

Οι ελεγκτές του γραφείο μας, έχοντας πλήρη γνώση των Κανονισμών, των Προδιαγραφών, της Νομοθεσίας και των Τεχνικών Οδηγιών (ΠΕΤΕΠ) που αφορούν τη κατασκευή και τη συντήρηση των ακινήτων, καθορίζουν με απόλυτη ακρίβεια και αποδεικνύουν τη πιθανότητα και τη συχνότητα εμφάνισης των επικείμενων κινδύνων ασφάλισης.

Ο προ-ασφαλιστικός έλεγχος των ακινήτων είναι καίριας σημασίας διότι καθορίζει το ύψος του ασφάλιστρου, την αξία του ακινήτου και το βαθμό επικινδυνότητας εμφάνισης του κινδύνου.

 

Πραγματογνωμοσύνες

Οι υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης του γραφείου μας δεν διαφέρουν πολύ από αυτές των προ-ασφαλιστικών ελέγχων, εκτός του ότι σε αυτή τη περίπτωση γίνεται επακριβής εντοπισμός της προέλευσης της ζημίας, έκθεση καταγραφής απολογισμού των ζημιών και υπολογισμού του κόστους αυτών.

Στις πλειοψηφία των περιπτώσεων, η προέλευση των ζημιών είτε σε κατοικίες είτε σε επαγγελματικά κτίρια, προέρχεται λόγω προβλημάτων υγρασίας (εισροή νερών κ.λπ.) ή λόγω ύπαρξης πυρκαγιάς.

Σε ότι αφορά ζημίες επερχόμενες λόγω υδροθερμικών προβλημάτων υγρασίας, σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια, υπάρχει απόλυτα εξειδικευμένος πραγματογνώμονας με συνεργάτες μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες και τεχνικές εντοπισμού των ζημιών.

Σε ζημίες ακινήτων προερχόμενες από πυρκαγιά, ο εντοπισμός τους πιστοποιείται και καθορίζεται από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες μηχανικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας βάσει νόμου.

Το γραφείο μας σε περιπτώσεις ζημιών λόγω πυρκαγιάς, εντοπίζει την προέλευση της ζημίας και καταγράφει το μέγεθος και το κόστος αποκατάστασης της, εάν αυτό είναι εφικτό.