Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνες

Οι υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης του γραφείου μας δεν διαφέρουν πολύ από αυτές των προ-ασφαλιστικών ελέγχων, εκτός του ότι σε αυτή τη περίπτωση γίνεται επακριβής εντοπισμός της προέλευσης της ζημίας, έκθεση καταγραφής απολογισμού των ζημιών και υπολογισμού του κόστους αυτών. 

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Στις πλειοψηφία των περιπτώσεων, η προέλευση των ζημιών είτε σε κατοικίες είτε σε επαγγελματικά κτίρια, προέρχεται λόγω προβλημάτων υγρασίας (εισροή νερών κ.λπ.) ή λόγω ύπαρξης πυρκαγιάς.

Σε ότι αφορά ζημίες επερχόμενες λόγω υδροθερμικών προβλημάτων υγρασίας, σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια, υπάρχει απόλυτα εξειδικευμένος πραγματογνώμονας με συνεργάτες μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες και τεχνικές εντοπισμού των ζημιών.

Σε ζημίες ακινήτων προερχόμενες από πυρκαγιά, ο εντοπισμός τους πιστοποιείται και καθορίζεται από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες μηχανικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας βάσει νόμου.

Το γραφείο μας σε περιπτώσεις ζημιών λόγω πυρκαγιάς, εντοπίζει την προέλευση της ζημίας και καταγράφει το μέγεθος και το κόστος αποκατάστασης της, εάν αυτό είναι εφικτό.